Về người thuyết trình

dr. phong lan bio 011

Về đề tài thuyết trình

LASER – CHĂM SÓC NÂNG CAO CHO BỆNH NHÂN

Laser là một công cụ thiết yếu trong thực hành hiện nay, nha sĩ sẽ tự tin sử dụng laser diode ngay sau khi tham dự buổi thuyết trình và thực hành này. Bài giảng này sẽ cung cấp nền tảng khoa học và các yêu cầu an toàn để vận hành laser diode cũng như các ứng dụng của các loại laser và các trường hợp lâm sàng. Nha sĩ nên chủ động tham khảo các nghiên cứu về laser, không chỉ để thành thạo trong việc sử dụng laser mà còn để đưa ra quyết định sáng suốt về loại laser tốt nhất để sử dụng.

Mục tiêu của buổi thuyêt trình và thực hành này là giúp người tham gia tự tin xác định loại laser và các ứng dụng có thể sử dụng trong thực hành hàng ngày và sau khóa học, đưa kiến thức này vào sử dụng.

Trọng tâm sẽ nói về khả năng của Laser Gemini và bước sóng kép đã mang lại  những ưu thế vượt trội so với các laser diode hiện nay. Trong bài giảng này cũng sẽ bàn luận về các tính chất vật lý  của laser và các tương tác mô cũng như một số ứng dụng thực hành của các nguyên tắc này.

NỘI DUNG BUỔI THUYẾT TRÌNH

8:00-8:30 Đăng ký

8:30-10:00 Thuyết trình

10:00-10:30 Teabreak

10:30-12:30 Thuyết trình

12:30-13:30 Ăn trưa

13:30-14:00 Thực hành (Nhóm 1)

14:15-14:45 Thực hành (Nhóm 2)

15:00-15:30 Thực hành (Nhóm 3)

15:45-16:15 Thực hành (Nhóm 4)

*Chú ý: Workshop chỉ nhận giới hạn 32 người