Về người thuyết trình

dr. phong lan bio 01

Về đề tài thuyết trình

Laser là một công cụ thiết yếu trong thực hành hiện nay, nha sĩ sẽ tự tin sử dụng laser diode ngay sau khi tham dự buổi thuyết trình và thực hành này. Bài giảng này sẽ cung cấp nền tảng khoa học và các yêu cầu an toàn để vận hành laser diode cũng như các ứng dụng của các loại laser và các trường hợp lâm sàng. Nha sĩ nên chủ động tham khảo các nghiên cứu về laser, không chỉ để thành thạo trong việc sử dụng laser mà còn để đưa ra quyết định sáng suốt về loại laser tốt nhất để sử dụng.

Mục tiêu của buổi thuyết trình và thực hành này là giúp dụng có thể sử dụng trong thực hành hàng ngày và sau khóa học, đưa kiến thức này vào sử dụng.

Trọng tâm sẽ nói về khả năng của Laser Gemini và bước sóng kép đã mang lại những ưu thế vượt trội so với các laser diode hiện nay. Trong bài giảng này cũng sẽ bàn luận về các tính chất vật lý của laser và các tương tác mô cũng như một số ứng dụng thực hành của các nguyên tắc này.

hình ảnh nội dung thuyết trình 13 01 2018 05

hình ảnh nội dung thuyết trình 13 01 2018 06

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY 13/01/2018

8:00 – 8:30: Check in

8:30 – 10:00: Hội thảo

10:00 – 10:30: Teabreak

10:30 – 12:30: Hội thảo

12:30 – 13:30: Ăn trưa

13:30 – 14:00: Thực hành nhóm 1

14:15 –  14:45: Thực hành nhóm 2

15:00 – 15:30: Thực hành nhóm 3

15:45 – 16:15: Thực hành nhóm 4