Về người thuyết trình

Về đề tài thuyết trình

ỨNG DỤNG CỦA CBCT TRONG THỰC HÀNH NHA KHOA

Implant, Chỉnh Nha, Nội Nha, Phẫu Thuật Thẩm Mỹ

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Thứ Bảy 13/04/2013

08:00 – 08:30 : Đón tiếp khách mời
08:30 – 09:30 : Dr. Cường thuyết trình
09:30 – 10:00: Giải lao
10:00 – 10:50: Giới thiệu về PaX-i3D
10:50 – 11:00: Giải lao
11:00 – 11:30: Dr. Philippe thuyết trình
11:30 – 12:00 : Trả lời câu hỏi
12:00 : Ăn trưa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *