Về người thuyết trình

ROBERT E. WILLIAMS

Về buổi thuyết trình

CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG TRONG CHỈNH HÌNH RĂNG

Đạt được những mục tiêu chức năng trong điều trị chỉnh hình răng hiện đại.

Buổi thuyết trình trong 1 ngày này giúp nha sĩ làm quen với quan điểm của Roth/Williams trong điều trị chỉnh hình răng. Quan điểm này có gì khác với quan điểm chỉnh hình răng cổ điển? Đó là kết quả điều trị cuối cùng với tiêu chuẩn đo được cho tất cả những vùng  bị tác động bởi điều trị chỉnh hình răng. Kết quả này sẽ bảo đảm sự ổn định về lâu dài cũng như đạt được sức khỏe răng miệng tuyệt vời. Đồng thời những kết quả này cũng đảm bảo về mặt thẩm mỹ tối đa cho răng và khuôn mặt. Buổi thuyết trình này sẽ giải thích qui trình của Roth và cách áp dụng hệ thống dây thẳng. Giá trị của việc áp dụng kỹ thuật này được thể hiện qua các kết quả trước và sau khi điều trị chỉnh hình răng của bệnh nhân được điều trị bởi những nha sĩ chỉnh răng trên toàn thế giới – những nha sĩ chỉnh hình đã từng được học Bs. Roth và Bs. Williams. Phương pháp này rất khác với chỉnh hình răng cổ điển, nó đòi hỏi người thực hành phải phát triển nhiều kỹ năng lâm sàng mới. Vì thế, sẽ có những buổi thuyết trình sau này trong tương lai để giải thích kỹ lưỡng và truyền thụ quan điểm này.

VỀ BUỔI THUYẾT TRÌNH

Khoa Răng Hàm Mặt – Đại Học Y Dược Tp. HCM – Thành phố. Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 18 tháng 11 năm 2006

07h35 – 08h00 Đăng ký
08h00 – 08h10 Khai mạc
08h10 – 10h00 Thuyết trình
10h00 – 10h20 Nghỉ giải lao
10h20 – 12h00 Thuyết trình
12h00 – 13h00 Nghỉ ăn trưa
13h00 – 16h00 Thuyết trình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *