Về người thuyết trình

Hơn 30 năm kinh nghiệm về ứng dụng Laser trong nha khoa. Hiện tại ông là thành viên trong Ủy ban Chứng nhận của Học Viện Laser Lâm sàng Quốc tế( WCLI)

Từ năm 2000, ông trở thành diễn giả về Laser ứng dụng trong nha khoa trên toàn thế giới, từng là khách mời trong các hội thảo lớn của WCLI, các trường đại học đồng thời ông cũng công bố rất nhiều bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực này.

Từ năm 1990 đến nay, ông là người hỗ trợ trong việc Phát triển sản phẩm về Laser, Huấn luyện và Tư vấn cho Biolase và các công ty nổi tiếng về Ứng dụng Laser trong nha khoa trên toàn thế giới.

Về đề tài thuyết trình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *