VP Hồ Chí Minh

133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

CanalPro NaOCl 3%, 6% & CanaPro Extra NaOCl 6%

Dung dịch NaOCl

Description

  • Diệt khuẩn
  • Làm trơn ống tủy (dụng cụ dễ thao tác hơn)
  • Hòa tan các mô hữu cơ (mô tủy…)
CanalPro NaoCl 3%, 6%

Dung dịch bơm rửa buồng tủy

CanaPro Extra NaOCl 6%

Dung dịch bơm rửa buồng tủy

Mạnh hơn gắp hai lần

CanalPro NaOCl 3, 6 CanalPro NaOCl Extra
Chlorcid tác động lên mô hữu cơ

Chất khử trùng Chlorcid chứa không quá 3 % sodium hypochlorite

Back
Hotline
Zalo
Messenger