VP Hồ Chí Minh

133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Implant

Hệ thống Implant 3i

Description

Hệ thống Implant 3i

247-1-Implant-3I

Certain® Tapered Implant Certain® PREVAIL Tapered Implant
Platform Switching Implant
247-2-Implant-3I

Những ren này tạo ra sự ổn định trên khắp toàn bộ chiều dài của implant, trong khi sự tối đa hóa tiếp xúc xương-implant (BIC) đã tạo ra đáp ứng “cắn vào xương”.
Đầu phía chóp dạng vòm có tiềm năng làm giảm chấn thương và được ưa thích ở những
vùng đặt implant gần sát với các cấu trúc trọng yếu như là thần kinh ổ răng hoặc màng
xoang hàm.

  • Implant chịu lực tức thì
  • Đặt implant ngay sau nhổ răng
  • Đặt implant ngay với chân răng 2 bên hội tụ
  • Trường hợp với cầu răng bị khuyết xương
  • Vị trí cấy ghép và đặt implant
  • Đặt implant với thủ thuật nâng xoang hàm
  • Vùng thẩm mỹ nơi mà xương khó bảo tồn
  • Vùng phẫu thuật đòi hỏi Implant ngắn hoặc rộng
  • Xương xốp (loại IV)

BIOMET 3i đã chế tạo ra một hệ thống implant được thiết kế nhằm giúp cho các bác sĩ lâm sàng trong việc thực hiện bảo tồn mào xương. The Certain PREVAIL Implant có điểm đặt trưng với Integrated Platform Switching, nó kết hợp chặt chẽ với thiết kế vòng nhỏ cạnh xiên đó giữ nguyên như Implant Abutment Junction (IAJ).
The Certain PREVAIL Implants bao gồm vài đặc trưng quan trọng. Bề mặt của cả NanoTite Implant nới rộng đỉnh cổ implant nơi trung gian implant bắt đầu, tạo nên
một bề mặt trải xương liên tục.
The Certain PREVAIL Implant là nét đặc trưng một nền nới rộng cũng là nét đặc trưng của Nanotite Prevail XP® Implants. Nền nới rộng cho phép những phần vòng của
implant có thể ghì chặt vào vùng xương mào.
The Certain Straight Collar PREVAIL Implant có lẽ có ích trong tình hình lâm sàng nơi mà cổ nới rộng không phải là ý tưởng lý tưởng. Thiết kế cổ thẳng cho phép lựa chọn để sử dụng PREVAIL ở những chỗ khe răng hẹp hay trong những trường hợp bề ngang đỉnh hạn chế.

248-1-Implant-3I

248-2-Implant-3I

249-1-Implant-3I

250-2-Implant-3I

253-1-Implant-3I

254-1-Implant-3I

255-1-Implant-3I

256-1-Implant-3I

257-1-Implant-3I

258-1-Implant-3I

259-1-Implant-3I

260-1-Implant-3I

262-1-Implant-3I

Back
Hotline
Zalo
Messenger