VP Hồ Chí Minh

133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Neocolloide

Chất lấy dấu có độ chảy lỏng và độ chính xác cao

Description

Chất lấy dấu có độ chảy lỏng và độ chính xác cao (dùng lấy dấu cầu mão)

154-4b-Neocolloid-ZHERMACK 154-5-Neocolloid-ZHERMACK 154-6-Neocolloid-ZHERMACK

ĐẶC ĐIỂM

  • Dễ chảy lỏng
  • Có thể bơm bằng ống chích
  • Thời gian làm việc bình thường
  • Mùi diệp lục
  • Màu cam

Có thể bơm Neocolloid trực tiếp vào miệng bằng ống chích để lấy dấu làm cầu mão

Neocolloid_C302205 154-8-Neocolloid-ZHERMACK
Back
Hotline
Zalo
Messenger