VP Hồ Chí Minh

133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Universal post remoner: P. Machtou version

Bộ tháo chốt theo mô hình P. Machtou

Description

Bộ tháo chốt theo mô hình P. Machtou

190-1-Post-MACHTOU 190-3-Post-MACHTOU
Tháo chốt như cách mở nút chai rượu.

Đây là phiên bản mới của hệ thống Gonon, được giáo sư Pierre Machtou sửa đổi, là một hộp dựng dụng cụ bằng  kim loại có chứa tất cả các đồ dùng cần thiết để tháo chốt răng.

Back
Hotline
Zalo
Messenger