133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

A2TM Aligner attachment kit

Bộ kit tạo nút (button) hình oval hoặc hình chữ nhật

The leader in bonding adhesive products for all types of orthodontic dental work. As you will notice, we specialize in adhesives for all bonding needs, with all types of appliances to any surface.

Since our inception in 1981, we have achieved the reputation of providing consistent, quality adhesives available in a variety of delivery systems at a cost far below competition.

Description

 

Bộ kit tạo nút (button) hình oval hoặc hình chữ nhật

aligner_attachment_kit_update_dsc_3769

Attachment-reliance-bau-duc-cut  Attachment hình bầu dục – dùng để tăng lưu giữ các khay nhiệt dẻo
Attachment-reliance-hinh-chu-nhat-cut2  Attachment hình chữ nhật – có thể được sử dụng để di chuyển từng răng và trồi răng.
Attachment-reliance-hinh-tron-cut  Attachment móc – để tạo nút (button)
Assure-keo-dan-mac-cai  Keo dán Assure – keo dán sử dụng với bất kỳ chất dán hóa học, quang trùng hợp hoặc lưỡng trùng hợp, dán dính tất cả các bề mặt trọng miệng
LCR-chat-dan-khi-cu-duy-tri  Chất gắn LCR – trùng hợp láng mịn như kính giúp bệnh nhân thoải mái

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “A2TM Aligner attachment kit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *