133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Air-flow Powder

Các loại bột đánh bóng Air Flow

Electro Medical Systems SA (EMS) was founded more than 30 years ago in Switzerland'sVallée de Joux.

For more than 200 years this area has manufactured micromechanical masterpieces

After, EMS has grown into a medium-sized company with about 300 employees and has moved its headquarter to Nyon, on the shores of lake Geneva and now, EMS is a market-leader in most of its products Ultrasonics and Air Flow for their extraordinary qualities as for their extraordinary durability. True Swiss quality.

Description

Các loại bột đánh bóng Air Flow

Classic

 • Kích cỡ hạt ~65 ìm.
 • Bicarbonate sodium. Lấy mảng bám trên nướu và các nhiễm màu nặng.
 • Không bị nghẹt
 • Mùi chanh.
     232-6-AirFlow-EMS 232-1-AirFlow-EMS

Comfort

 • Kích cỡ hạt ~40 ìm.
 • Bicarbonate sodium.
 • Lấy mảng bám trên nướu và các nhiễm màu nặng.
 • Không bị nghẹt
 • Mùi chanh.
 232-6-AirFlow-EMS  232-3-AirFlow-EMS

Soft

 • Kích cỡ hạt ~65 ìm.
 • Gốc glycine
 • Điều trị trên nướu các trường hợp vệ sinh thường xuyên.
 • An toàn cho các bệnh nhân có tình trạng  mô nha chu yếu.
 232-6-AirFlow-EMS  232-5-AirFlow-EMS

Perio

 • Kích cỡ hạt ~25 ìm.
 • Gốc Glycine
 • Điều trị lấy đi mừng sinh học dưới nướu của răng tự nhiên và implant cho cả túi nha chu sâu nhất.
 232-8-AirFlow-EMS  232-7-AirFlow-EMS

Plus

 • Kích cỡ hạt ~14 ìm.
 • Gốc Erythritol
 • Điều trị lấy đi mừng sinh học dưới nướu của răng tự nhiên và implant cho cả túi nha chu sâu nhất.
 • Điều trị cho bệnh nhân vệ sinh răng miệng thường xuyên tại phòng mạch.
 232-6-AirFlow-EMS232-8-AirFlow-EMS  232-9-AirFlow-EMS

Resources

HF-3000_EMS-Units-Sell-Sheet_0120 Download