133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Assure - keo dán mắc cài

Keo dán mắc cài thông thường (hóa trùng hợp)

Description

Universal Bonding Resin
Keo dán mắc cài thông thường (hóa trùng hợp)

Assure-keo-dan-mac-cai

Keo dán Assure sẽ làm răng độ bám dính lên men răng bình thường, men răng đặc biệt, men răng khô hoặc men răng hơi bị nhiễm bẩn.
Keo dán liên kết với phục hình kim loại mà không cần thêm primer.
Assure không cần làm khô hoặc quang trùng hợp và có thể được sử dụng với bất kỳ composite quang trùng hợp hoặc hóa trùng hợp nào.

Keo dán Assure  dán được lên các bề mặt sau mà không cần thêm primer: men bị nhiễm flo, răng sữa, men răng đã tẩy trắng hoặc men ướt, ngà răng, bề mặt kim loại và miếng trám composite.

Keo dán Assure tăng cường độ bám dính và dán chỉ trong 1 bước.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Assure – keo dán mắc cài”

Your email address will not be published. Required fields are marked *