133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Bioforce Sentalloy

Dây cung Bioforce Sentalloy

Categories ,

Description

Dây cung Bioforce Sentalloy

Bioforce là loại dây duy nhất được hoạt hóa ở nhiệt độ cơ thể. Nó bắt đầu với lực nhẹ ở vùng răng trước và tăng dần đối với vùng răng sau. Với BioForce bạn có loại dây cung dùng trong giai đoạn đầu điều trị mà vẫn có lực torque và làm thẳng đều răng cùng lúc.

Lực sinh học lý tưởng

Hầu hết các loại dây cung chỉ tạo một lực đồng nhất, vì vậy cần sử dụng ít nhất 2 hoặc 3 dây để có sự di chuyển lực 100 gram cho những răng trước và từ từ tăng đến khoảng lực 300 gram cho những răng cối.

Mỗi răng nhận lực sinh học tối ưu, không nhiều hơn và cũng không ít. Chỉ có BioForce mới cung cấp những lực tối ưu cần thiết trên một dây cung để di chuyển những răng khác nhau.

Bạn sẽ có được sự dịch chuyển răng mong muốn với chỉ một dây cung và không hề gây chấn thương cho bệnh nhân.

Di chuyển răng tối ưu

Như trong biểu đồ bên, lực lý tưởng để di chuyển răng trước không giống như lực lý tưởng để di chuyển răng cối. Với một lực đủ để di chuyển răng phía trước, nó sẽ là quá nhẹ để di chuyển răng phía sau. Nếu tạo lực đủ lớn để di chuyển răng sau thì lực này sẽ quá mạnh, có thể gây chấn thương cho vùng răng phía trước.

Bioforce Sentalloy

Bioforce Sentalloy 1

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bioforce Sentalloy”

Your email address will not be published. Required fields are marked *