133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Cool Temp Natural

Nhựa làm răng tạm

COLTENE is a Swiss public company.

In 1990, the Swiss Coltene AG joined forces with the American company Whaledent Inc., a producer of technical dental consumables established in 1956 in New York. Since then, the combined Coltène/Whaledent brand has brought many innovative high quality products in all th efield of Dentistry.
COLTENE has state-of-the-art production facilities in Switzerland, the United States, Germany.

Description

Nhựa làm răng tạm

Cool Temp Natural là vật liệu làm cầu và mão tạm dựa trên composite bis-acryl. Khối vật liệu đàn hồi dễ dàng được loại bỏ sau một thời gian ngắn trong miệng và mang lại một kết quả tạm thời chính xác và thẩm mỹ cao.

  • Thời gian trùng hợp lý tưởng
  • Cứng & dễ điều chỉnh bằng mũi khoan
  • Thẩm mỹ
150-149-CoolTemp-COLTENE
149-4-CoolTemp-COLTENE 149-5-CoolTemp-COLTENE 149-6-CoolTemp-COLTENE 149-3-CoolTemp-COLTENE