133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Diagnostic

Dụng cụ khám và chẩn đoán

Description

Dụng cụ khám và chẩn đoán: – Thám trâm – Kẹp gắp – Cán cầm gương trám – Gương trám

192-1-Dungcukham&chandoan-HUFRIEDY