133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Diagnostic

Dụng cụ khám và chẩn đoán

Brand:

Description

Dụng cụ khám và chẩn đoán: – Thám trâm – Kẹp gắp – Cán cầm gương trám – Gương trám

192-1-Dungcukham&chandoan-HUFRIEDY