133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

EDTA 18%

Chất làm trơn ống tủy EDTA 18%

Brand:

Description

Chất làm trơn ống tủy EDTA 18%

  • Tác động lên mô vô cơ
  • Xử lý và làm sạch vừa theo cơ chế hóa học vừa theo cơ chế cơ học
  • Là chất bơm rửa được lựa chọn để chelate hóa và lấy đi lớp mùn ngà