133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Elite HD+ Monophase Normal Set

Cao su đặc mềm Elite HD+

SKU C202020 Categories ,

Description

Cao su đặc mềm Elite HD+

EliteHD_C202020_2 EliteHD_C202020_1
380ml 2 x 50ml
  • Tương đương với chất lấy dấu có độ đặc trung bình
  • Vật liệu tốt nhất để lấy dấu làm implant
  • Lấy dấu trực tiếp, lấy dấu 1 lần không dùng cao su lỏng

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Elite HD+ Monophase Normal Set”

Your email address will not be published. Required fields are marked *