133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Elite HD+ Putty Soft Normal

Cao su đặc mềm Elite HD+ (thời gian trùng hợp trung bình)

SKU C203000[hidden_sku][/hidden_sku] Categories , , ,
Brand:

Description

Cao su đặc mềm Elite HD+ (thời gian trùng hợp trung bình)

EliteHD_C203010

2 x250ml

Elite HD+ Putty Soft Normal

4 x 450ml

Elite HD+ là một silicone bổ sung kết hợp các tác động của công nghệ nano với khả năng thấm nước cao, do đó đảm bảo lấy dấu hiệu quả trong nhiều trường hợp lâm sàng.

Tỷ lệ trộn 1:1

Tổng thời gian làm việc 5’30”

  • Thời gian trộn: 2′
  • Thời gian đông trong miệng 3’30”
  • Màu cam nhạt

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Elite HD+ Putty Soft Normal”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Use one of the allowed file type: jpg,png.