133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Elite transparent

Cao su lấy dấu trong suốt

SKU C401600 [hidden_sku][/hidden_sku] Categories , , ,
Brand:

Description

Cao su lấy dấu trong suốt

  • Dùng để làm khuôn cho các chất cần dùng đèn trùng hợp.

Elite_Transparent_1_C401600

160-7-Transparent-ZHERMACK 160-7b-Transparent-ZHERMACK