133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Endo-Frost

SKU 2400000 [hidden_sku][/hidden_sku] Categories , , ,
Brand:

Description

  • Dùng để thử độ sống của răng, nhiệt độ -50oC.
  • Vòi xịt giúp cho việc thao tác chính xác.
  • Làm lạnh viên gòn, gòn cuộn
  • Không mùi.
168-15-Coltosol-COLTENE 168-16-Coltosol-COLTENE
Icing the Pellet with Endo-Frost Cold testing with Endo-Frost