133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Endodontic

Dụng cụ nội nha

 

Brand:

Description

Dụng cụ nội nha

Gương vi phẫu – Thám trâm 2 đầu – Cây nhồi/ làm láng vi phẫu – Vi phẫu dụng cụ kẹp

214 215

216 217 218

219 220 221