133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Màng xương tự tiêu Geistlich Bio-Gide® Perio

Màng xương tự tiêu Geistlich Bio-Gide® Perio có những tính chất sinh học giống Geistlich Bio-Gide® nhưng có bề mặt hướng lên trên trơn láng hơn.

Geistlich is the world leader in dental bone and tissue regeneration. We transform natural biomaterials into safe and reliable treatment methods that recreate lost structures.
Over the past few decades Geistlich Pharma AG has built up its headquarters in Switzerland into a highly developed research, production site. . In order to cope with these high demands every year about 25 internal quality audits are carried out and comprehensive internal quality training sessions.
Geistlich Biomaterial
Geistlich Bio-Oss®
Geistlich Bio-Gide®
Geistlich Bio-Oss®, Geistlich Bio-Gide® used by leading dental professionals in a growing number of indications. Every 30 seconds a Geistlich product is used in surgical procedures for oral regeneration.
With more than 25 years of clinical experience, Geistlich Biomaterials is leading oral regeneration around the world.

Description

Geistlich Bio-Gide® Perio
Khuôn màng hai lớp tự tiêu dung cho điều trị nha chu

Màng xương tự tiêu Geistlich Bio-Gide® Perio có những tính chất sinh học giống Geistlich Bio-Gide® nhưng có bề mặt hướng lên trên trơn láng hơn. Tính chất này làm chậm hấp thu độ ẩm. Đặc biệt khi dùng trong các chỉ định nha chu, tính chất này cho phép bác sĩ có thời gian dài hơn để đặt chính xác màng, đặc biệt là ở khoảng giữa các răng.
Màng xương tự tiêu Geistlich Bio-Gide Perio
Geistlich_Bio_Gide_Perio_temp_1

Đóng gói

 

Bio-Gide® Perio Mã s
Khuôn màng (16×22)mm kèm thước làm khuôn để cắt 30902.3

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Màng xương tự tiêu Geistlich Bio-Gide® Perio”

Your email address will not be published. Required fields are marked *