133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Hydrogum

Chất lấy dấu mềm Hydrogum, dùng cho bệnh nhân nha chu

Description

Chất lấy dấu mềm Hydrogum, dùng cho bệnh nhân nha chu

ĐẶC ĐIỂM

  • Chất lấy dấu đàn hồi
  • Thời gian làm việc & trùng hợp nhanh
  • Màu xanh lá cây
  • Mùi bạc hà
155-6-Hydrogum-ZHERMACK