133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Hydrorise Implant Light Body

Cao su lỏng Hydrorise Implant dùng với cao su đặc Hydrorise Implant

SKU C207091 Categories ,

Description

Cao su lỏng Hydrorise Implant dùng với cao su đặc Hydrorise Implant

Hydrorise Implant Light Body C207091

  • Dùng lấy dấu trong Implant một cách chính xác và đơn giản
  • Trộn súng, tỷ lệ trộn 1:1
  • Độ cứng cuối cùng cao, cộng nghệ AMDA và thyxotropy cho kết quả chính xác
  • Có thẻ quét scan mà không cần xịt cản quang
  • Hương bạc hà

Thời gian làm việc: 5’30”

  • Thời gian trộn: 2′
  • Thời gian đông trong miệng: 3’30”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hydrorise Implant Light Body”

Your email address will not be published. Required fields are marked *