133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Hygenic Gutta ISO color 2% & 6%

Côn có mã màu Iso 2% 15-40

COLTENE is a Swiss public company.

In 1990, the Swiss Coltene AG joined forces with the American company Whaledent Inc., a producer of technical dental consumables established in 1956 in New York. Since then, the combined Coltène/Whaledent brand has brought many innovative high quality products in all th efield of Dentistry.
COLTENE has state-of-the-art production facilities in Switzerland, the United States, Germany.

Description

HYGENIC GUTTA ISO COLOR 2%

Côn Gutta-percha có mã màu 2%

186-4-logoHygenic-COLTENE

HYGENIC GUTTA ISO COLOR 6%

Côn Gutta-percha có mã màu 6%

186-2-Gutta-COLTENE 186-6-Gutta-COLTENE

186-5-Gutta-COLTENECôn Gutta-percha có mã màu của Roeko rất lý tưởng trong việc lèn ngang, lèn dọc và trong kỹ thuật lèn nhiệt, giúp trám bít ống tủy hoàn hảo theo 3 chiều. Mã màu của côn gutta percha giúp tránh việc lẫn lộn kích thước, giảm thời gian & tránh hao phí vật liệu. 186-3-Gutta-COLTENE

  • Dễ đặt vào ống tủy
  • Cản quang
  • Cứng nhưng có thể uốn theo những chỗ cong của ống tủy
  • Rất tương thích với mô
  • Vô cùng hoàn hảo
  • Sản xuất tự động hoàn toàn