133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Indurent Gel

Chất xúc tác

Description

Chất xúc tác

✤ Dùng chung với dòng sản phẩm Zetaplus.

✤ Có thể dùng găng tay hoặc tay không để trộn, không dị ứng.

Indurent Gel Zermarck

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu kỹ thuật Zeta plus

Zeta plus Soft

Oranwash VL Oranwash L
Thời gian trộn 30″ 30″ 30″
Thời gian làm việc 1’15” 1’30” 1’30”
Thời gian để trong miệng 3’15” 3’30” 3’30”
Độ biến dạng khi nén 2-5% 2-8% 2-8%
Khả năng dàn hồi >98% >99% >98%
Độ ổn định theo 3 chiều <-0.2% <-0.7% <-0.7%

Hướng dẫn sử dụng

Indurent Gel Zermarck 1

Đóng gói

Indurent Gel Mã số
Chất xúc tác 60ml C100700

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Indurent Gel”

Your email address will not be published. Required fields are marked *