133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Interguard

Dụng cụ tách để bảo vệ răng kế bên

Description

Dụng cụ tách để bảo vệ răng kế bên

51-22-Interguard-ULTRADENT 51-23-Interguard-ULTRADENT

Bảo vệ răng kế bên

INTERGUARD không phải là đai trám, chỉ là dụng cụ tách để bảo vệ răng kế bên khi sửa soạn bằng mũi khoan.