133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Jiffy Brush

Chổi đánh bóng Composite

Description

79-8-jiffy-ultradent
79-9-jiffy-ultradent
79-10-jiffy-ultradent
79-11-jiffy-ultradent
79-12-jiffy-ultradent

Chổi đánh bóng composite

79-5-jiffy-ultradent

 

 

 

 

 

 

  • Dễ sử dụng, nhanh chóng.
  • Rất bền.
  • Có thể dùng nhiều lần.
  • Độ bóng rất cao

 

Back
Hotline
Zalo
Messenger