133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Jiffy Brush

Chổi đánh bóng Composite

Description

79-8-Jiffy-ULTRADENT
79-9-Jiffy-ULTRADENT
79-10-Jiffy-ULTRADENT
79-11-Jiffy-ULTRADENT
79-12-Jiffy-ULTRADENT

Chổi đánh bóng composite

79-5-Jiffy-ULTRADENT

 

 

 

 

 

 

  • Dễ sử dụng, nhanh chóng.
  • Rất bền.
  • Có thể dùng nhiều lần.
  • Độ bóng rất cao