133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Jiffy proximal saw

Cưa mặt bên kẽ răng

Description

Cưa mặt bên kẽ răng

  • Có thể hấp vô trùng
  • Có thể cắt tách composite hoặc cement sau khi gắn cầu mão hoặc veneer