133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Luer Vacuum Adapter

Đầu nối hút Vacuum

SKU 230 [hidden_sku][/hidden_sku] Categories , , ,
Brand:

Description

Đầu nối hút Vacuum

Làm khô ống tủy trước khi trám bít