133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

NTI BrushGloss

Bộ chổi đánh bóng sứ

Description

Bộ chổi đánh bóng sứ

Đánh bóng composite

83-1-Polishers-NTI 83-2-Polishers-NTI 83-3-Polishers-NTI

  Chổi đánh bóng composite cho các bề mặt nhai sáng bóng hoàn hảo. Sợi của bàn chải được ngâm tẩm với các hạt đánh bóng silicon.

83-4-Polishers-NTI