133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Description

166-2-Acticulating-COLTENELá cắn 12μ

Là loại lá cắn rất mỏng – độ chính xác cao. Lá Hanel đầy đủ các tính năng cần có để đạt được khớp cắn hoàn hảo. Cực mỏng và chuyển màu chính xác đảm bảo cho việc đánh dấu điểm chính các trên các điểm cao khớp.