133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Periodontal

Dụng cụ khám nha chu

Description

Dụng cụ khám nha chu: – Cây đo có mã màu – Dụng cụ phát hiện vôi răng

193-1-Dungcukhamnhachu-HUFRIEDY