133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Periodontal

Dụng cụ khám nha chu

Brand:

Description

Dụng cụ khám nha chu: – Cây đo có mã màu – Dụng cụ phát hiện vôi răng

193-1-Dungcukhamnhachu-HUFRIEDY