133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Permaflo DC & Permaflo DC Primer

Bộ tái tạo cùi composite lưỡng trùng hợp

Ultradent was established in South Jordan, Utah, USA in 1979, and now expanded to over 100 countries.

Dr. Dan Fischer is the founder and president of Ultradent Products, Inc., a dental manufacturer with a 30-year history of innovation and quality.

Starting with Tissus management and Bleaching products . Ultradent offer now a full range of restorative products and is now an international leader in the dental industry,

Over three decades later, Dr. Fischer is still revolutionizing the dental industry. He has numerous patents to his name, and regularly lectures and writes articles about state-of-the-art dentistry.

Driven by a strong moral code, Dr. Fischer lives his life according to the same values that guide Ultradent: integrity, quality, hard work, innovation, and care.

Our commitment is to continuing serving dental professionals with innovative, USA-made productsand equipment.
We’re proud to be a USA manufacturer.

Description

Bộ tái tạo cùi composite lưỡng trùng hợp

144-3-Permaflor-ULTRADENT 144-4-Permaflor-ULTRADENT
Gắn mão toàn sứ Tái tạo cùi răng

CHỈ ĐỊNH

  • Tái tạo cùi răng
  • Gắn mão toàn sứ, inlay, onlay, veneer.
  • Lớp lót đầu tiên cho miếng trám composite lớn và sâu
  • Gắn chốt sợi

ĐẶC TÍNH

  • Độ chịu nén cao (tỉ lệ hạt độn cao nhất 70% theo trọng lượng)

Do-chiu-nen

  • Độ dàn mỏng cao (9µm)

Do-dan-mong

  • Độ co rút khi trùng hợp thấp
  • Dễ dàng lấy ra từ ống tiêm và độ chảy lỏng tốt

Chất trám lót Permaflo màu tím

Sau khi trám bít ống tủy, cần trám vĩnh viễn bên trên xoang càng sớm càng tốt để bảo vệ phần ống tủy đã được điều trị, trám lớp đầu tiên với Permaflor Purple.

144-8-Permaflor-ULTRADENT 144-9-Permaflor-ULTRADENT 144-10-Permaflor-ULTRADENT
Sau khi trám Xoi mòn với axit không cần rửa lại (Peak Self Etching), sau đó thoa chất kết dính Peak Đặt Permaflo Purple
– Chiếu đèn

Skini Syringe

Ống Skini để đưa xi măng gắn chốt sợi

Đẩy ống bơm nhẹ nhàng, đưa vật liệu tới chốt chính xác hơn. Tiết kiệm vật liệu.

144-11-SkiniSyringe-ULTRADENT