133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Description

Composite lỏng Permaflo

71-3-Permaflo-ULTRADENT 71-4-Permaflo-ULTRADENT 71-5-Permaflo-ULTRADENT reality_2015_5star 54-2-GF-ULTRADENT

ĐẶC ĐIỂM:

  • Độ mỏng tối đa (Hạt độn: 0.7µm)
  • Có nhiều màu tương ứng màu sứ.
  • Không bị co rút khi trùng hợp.
  • Không tan trong nước.
  • Chịu lực nén cao (380 Mpa).
  • Phóng thích FLUOR.

PERMAFLO PINK

Composite màu nướu Permaflo

71-8-Permaflo-ULTRADENT 71-9-Permaflo-ULTRADENT
71-10-Permaflo-ULTRADENT