133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Piezon Master Surgery

Máy cắt xương siêu âm

SKU FT-172# [hidden_sku][/hidden_sku] Categories , ,

Description

Máy cắt xương siêu âm

PIEZON MASTER SURGERY
Máy cắt xương siêu âm
Sản xuất tại Thuỵ Sĩ
347-240-Piezon-EMS
BASIC SYSTEM 
Bộ đầu cơ bản
348-240-System-EMS
EXTRACTION SYSTEM 
Bộ đầu nhổ răng
349-240-System-EMS
BONE CUTTING SYSTEM 
Bộ đầu cắt xương
350-240-System-EMS
RETROGADE SYSTEM 
Bộ đầu cắt chóp răng
351-240-System-EMS
SINUS SYSTEM
Bộ đầu nâng xoang
352-240-System-EMS
PERIO SYSTEM
Bộ đầu nha chu
353-240-System-EMS
IMPLANT SYSTEM 
Bộ đầu cắm ghép Implant
354-240-System-EMS