133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Ribbond Wetting Resin

Nhựa làm ướt Ribbond

Description

Nhựa làm ướt Ribbond

Ribbond có thể dùng với bất kỳ chất liên kết (bonding) nào (ngoại trừ loại self-etching, và có chất primer sẵn) hoặc tốt nhất là sử dụng với chất làm ướt Ribbon chuyên dụng (Ribbond wetting resin)

p48-3_01_11

  • Cần làm ướt sợi Ribbond bằng loại bonding không hạt động
  • Các loại bonding có chứa dung môi hữu cơ, chất xử lý ngà hoặc thành phần self-etch không nên dùng
  • Chất làm ướt Ribbond chuyên dụng (Ribbond Wetting Resin)
  • Là keo dán không hạt độn thế hệ 4, kết nối sợi tối ưu
  • Không có cồn, không dung môi hữu cơ, không chất xử ly ngà, không monome axit
  • Trùng hợp với tất cả các loại composite quang và lưỡng trùng hợp. Có thể dùng để bôi trơn dụng cụ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ribbond Wetting Resin”

Your email address will not be published. Required fields are marked *