133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Roeko Activ Point CHX

Côn chlorhexidine

Description

Côn Chlorhexidine

  • Dùng cho việc trám tạm ống tủy và ngăn chặn tái viêm nhiễm.
  • Các côn Gutta-perca có 5% Chlorhexidine diacetate.
  • Chlorhexidine được biết đến như một loại có khả năng kháng khuẩn rất hiệu quả, chống nấm mốc ngay cả với liều thấp.