133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Serrated Diomond finishing strips, single side

Thanh mài kẽ có răng cưa

Description

Dải tráng kim cương răng cưa, một mặt

84-4-Reality-NTI 84-5-Strip-NTI 84-6-Strip-NTI

84-7-Strip-NTI