133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Description

166-5-acticulating-colteneShimstock 8µ – 5m

Dùng để kiểm tra độ chính xác cuối cùng.

Back
Hotline
Zalo
Messenger