133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

SUPER DENTURE ADHESIVE CUSHIONS - FITTYDENT

Description

Miếng dán hàm giả Fittydent Super là sản phẩm phù hợp với hàm dưới, có thể phát huy khả năng bám dính vô cùng hoàn hảo mặc dù hàm giả dưới có những đặc điểm vô cùng khác biệt so với hàm trên.

  • Diện tích bề mặt để hàm giả dưới hút chặt vào nướu răng nhỏ hơn
  • Thói quen đẩy lưỡi có thể khiến hàm giả dưới bị bung ra
  • Hàm giả dưới luôn phải ở trong tình trạng vô cùng ẩm ướt vì hàm lượng lớn nước bọt tiết ra.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SUPER DENTURE ADHESIVE CUSHIONS – FITTYDENT”

Your email address will not be published. Required fields are marked *