133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Swisstech Etching

Axit xoi mòn Swisstech

COLTENE is a Swiss public company.

In 1990, the Swiss Coltene AG joined forces with the American company Whaledent Inc., a producer of technical dental consumables established in 1956 in New York. Since then, the combined Coltène/Whaledent brand has brought many innovative high quality products in all th efield of Dentistry.
COLTENE has state-of-the-art production facilities in Switzerland, the United States, Germany.

Description

Axit xoi mòn Swisstech

58-3-Etchant-COLTENE

ETCHANT GEL – 35% PHOSPHORIC ACID
Gel axit xoi mòn – 35% axit phosphoric (màu xanh) hoặc 15% (xanh lục) với độ định vị chính xác cao: dùng cho ngà và men răng

Độ chảy ổn định
Chảy dễ dàng mà không nhỏ giọt hoặc đóng cục

Dễ lấy đi
Rửa dễ dàng và màu xanh da trời giúp dễ nhận diện khi bề mặt thật sạch hay chưa