133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

TempoSIL II

Xi măng gắn tạm

COLTENE is a Swiss public company.

In 1990, the Swiss Coltene AG joined forces with the American company Whaledent Inc., a producer of technical dental consumables established in 1956 in New York. Since then, the combined Coltène/Whaledent brand has brought many innovative high quality products in all th efield of Dentistry.
COLTENE has state-of-the-art production facilities in Switzerland, the United States, Germany.

Description

Xi măng gắn tạm

150-2-Temposil-COLTENE Tự trộn Tự trộn bằng tay
150-3-Temposil-COLTENE 150-4-Temposil-COLTENE
150-5-Temposil-COLTENE
150-6-Temposil-COLTENE
150-7-Temposil-COLTENE
  • Xi măng gắn tạm oxide kẽm có chất Silane (không Eugenol)
  • Dễ dàng và nhanh chóng lấy đi các xi măng dư, không cần phải chờ lâu đến khi trùng hợp hoàn toàn xi măng)

150-9-Temposil-COLTENE

 

 

 

150-10-Temposil-COLTENE

 

 

 

 

 

 

 

150-11a-Temposil-COLTENE 150-11b-Temposil-COLTENE 150-11c-Temposil-COLTENE
  • Độ bám tốt cho cầu mão, độ dàn trải cao, không bị rò rỉ
  • Có độ đàn hồi, giúp dễ dàng tháo mão tạm.
  • Phần xi măng dư dễ dàng được lấy ra khỏi cùi răng
  • Dễ thao tác, cement được đặt trong ống.
  • Có 2 màu: màu trắng & màu ngà.