133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Tepe Plastic & Wooden Dental Stick

TePe is a privately held Swedish company founded in 1965. We develop, manufacture and sell high quality, functional oral hygiene products in cooperation with dental experts. TePe´s business concept is to develop, manufacture and sell high quality, functional oral hygiene products, in collaboration with dental expertise. Our well-known TePe Interdental Brush, together with our toothbrushes, special brushes and dental sticks, are used daily by consumers and dental professionals in 60 countries worldwide.

Description

Tăm răng nhựa – Tepe Plastic Dental Stick

Tăm răng nhựa của Tepe phù hợp với những vùng kẽ răng chật hẹp nhờ thiết kế mảnh và linh hoạt để có thể dễ dàng tiếp cận với những vùng kẽ răng, thậm chí là những vùng kẽ răng giữa các răng sau. Cấu trúc bề mặt tăm răng nhẹ nhàng giúp người sử dụng có thể làm sạch sẽ kẽ răng một cách hiệu quả

Tăm răng gỗ – Tepe Wooden Dental Stick

Tăm răng gỗ của Tepe có hình tam giác và vừa khít với những hình dạng tự nhiên của vùng kẽ răng với ba loại kích cỡ sẵn có chứa hay không chứa chất Flour.

  • Tăm răng gỗ kích cỡ siêu mảnh được làm từ gỗ cây phong
  • Tăm răng gỗ kích cỡ mảnh được làm từ gỗ cây phong
  • Tăm răng gỗ kích cỡ trung bình được làm từ gỗ cây bồ đề

Tepe plastic dental stick & tepe wooden dental stick (1)-01

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tepe Plastic & Wooden Dental Stick”

Your email address will not be published. Required fields are marked *