133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Ultrapak Cord

Category

Ultradent was established in South Jordan, Utah, USA in 1979, and now expanded to over 100 countries.

Dr. Dan Fischer is the founder and president of Ultradent Products, Inc., a dental manufacturer with a 30-year history of innovation and quality.

Starting with Tissus management and Bleaching products . Ultradent offer now a full range of restorative products and is now an international leader in the dental industry,

Over three decades later, Dr. Fischer is still revolutionizing the dental industry. He has numerous patents to his name, and regularly lectures and writes articles about state-of-the-art dentistry.

Driven by a strong moral code, Dr. Fischer lives his life according to the same values that guide Ultradent: integrity, quality, hard work, innovation, and care.

Our commitment is to continuing serving dental professionals with innovative, USA-made productsand equipment.
We’re proud to be a USA manufacturer.

Description

Chỉ co nướu Ultrapak Cord

Đặc điểm

 • Chỉ Ultrapak được làm bằng 100% co-ton, đan từ hàng ngàn vòng tròn nhỏ tạo thành một chuỗi kết nối nhau.
 • Rất dễ đặt vào dưới nướu và nằm yên tại chỗ, không bị bật lên như những loại khác, nhờ vào cấu trúc vòng xoắn đặc biệt của nó.
 • Có thể mài sửa thêm trên răng bằng mũi khoan kim cương sau khi nhét chỉ vì loại chỉ này không bị quấn vào mũi khoan.
 • Có 2 loại Ultrapak:
  • Ultrapak thường (không có chất co mạch)
  • Ultrapak E được sử dụng để co mạch trước khi lấy dấu răng.

Ultrapak E

Chỉ co nướu E được sử dụng để cầm máu trước khi lấy dấu răng

Chỉ định

Sử dụng với vây nhét chỉ Ultrapak packer

 • Dùng tách nướu trước khi lấy dấu cùi răng.
 • Tách nướu trường hợp trám xoang loại V.
 • Tách nướu để chỉ định dường hoàn tất trước khi mài cùi cho mão veneer cũng như trước khi gắn
 • Tách nướu và kiểm soát dịch dưới nướu trong quá trình điều trị, nhạy cảm ở cổ răng.

Trám xoang

Đặt chỉ Ultrapak xác định giới hạn trước khi trám xoang V. Sử dụng Ultrapak thường (không có chất co mạch)

Trước khi lấy dấu cầu mão

Đặt chỉ Ultrapak cho cùi răng trước khi lấy dấu. Sử dụng Ultrapak E hoặc Ultrapak thường.

Gắn facet veneer

Đặt chỉ tách nướu trước khi gắn facet, veneer.

So sánh độ thấm dịch giữa chỉ Ultrapak & các loại chỉ khác

Đóng gói

Ultrapak Cord Mã số
Cỡ 000 – 2.44m 137
Cỡ 00 – 2.44m 136
Cỡ 0 – 2.44m 131
Cỡ 1 – 2.44m 132
Cỡ 2 – 2.44m 133

 

Ultrapak Cord E Mã số
Cỡ 00- 2.44m 197
Cỡ 0 – 2.44m 198

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ultrapak Cord”

Your email address will not be published. Required fields are marked *