133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Vitis Orthodontic Special Hygiene Care Orthodontic

Description

Sản phẩm VITIS Orthodontic là sản phẩm được chỉ định dùng cho người đang đeo mắc cài chỉnh nha (với những khâu gắn trên răng cối lớn, dây cung chỉnh nha, mắc cài gắn trên từng răng, cung, kẽm cột, thun cột để gắn dây vào mắc cài…)

Tên sản phẩm  

Dung tích         

   

  Mã số

 Hình ảnh sản phẩm
Nước súc miệng VITIS Orthodontic

 

500ml 32414
150ml 32415
 Kem chải răng VITIS Orthodontic  100ml 32412  
 Cây chải răng VITIS Orthodontic 5212976  
Cây chải răng VITIS Orthodontic Access 5212977
Bộ VITIS Orthodontic bao gồm:

  • Cây chải răng
  • Kem chải răng 15ml
  • Nước súc miệng 30ml
  • Cây chải Interprox Plus Conical
5436011

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vitis Orthodontic Special Hygiene Care Orthodontic”

Your email address will not be published. Required fields are marked *