133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Yellow Mixing Tips + oral tip

Đầu trộn cao su màu vàng

Description

Đầu trộn cao su màu vàng

160-10-Tip-ZHERMACK

Đầu đưa vào miệng

160-11-Tip-ZHERMACK