133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Lecture

ỨNG DỤNG VẬT LIỆU TIÊN TIẾN TRONG THỰC HÀNH LABO

Công Ty Dentistry Of Excellence Vietnam (D.O.E) - 133 Nguyen Chi Thanh, Q.5, TP. HCM, T6, 24/05/2019

Về người thuyết trình

Ông Nicola Rossi tốt nghiệp kỹ thuật viên Labo chuyên ngành Nha Khoa tại Ý năm 1995. Năm 1999, ông bắt đâu làm việc cho công ty Zhermack, chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu và phát triển về lĩnh vực sản phẩm.

Cho đến nay, ông thường xuyên tham gia đào tạo và giảng dạy về các kỹ thuật trong thực hành trong Labo trên toàn thế giới.

Về đề tài thuyết trình

Share:

More Posts

Tạp chí nha khoa Ultradent Vietnam Blog

Tạp chí nha khoa – Ultradent Vietnam Blog

Năm 2020 vừa qua, Ultradent cùng D.O.E Việt Nam vừa cho ra mắt trang tạp chí nha khoa Ultradent Vietnam Blog.

Các bài viết đều đã được Việt hóa để phù hợp với bất kỳ Nha sĩ Việt Nam nào.

Send Us A Message