Về người thuyết trình

nicola rossi

Ông Nicola Rossi tốt nghiệp kỹ thuật viên Labo chuyên ngành Nha Khoa tại Ý năm 1995. Năm 1999, ông bắt đâu làm việc cho công ty Zhermack, chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu và phát triển về lĩnh vực sản phẩm.

Cho đến nay, ông thường xuyên tham gia đào tạo và giảng dạy về các kỹ thuật trong thực hành trong Labo trên toàn thế giới.

Về đề tài thuyết trình

giới thiệu lecture 24.05.19 scaled