133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Khảo sát

Nội nha tái sinh & Điều trị bảo tồn tủy răng
cùng Dr. Ngô Hoàng Long

Thời gian: 8:00-17:00 | Ngày 26/12/2022.

Địa chỉ: 133 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp.HCM.