133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ortho plus -  Thumbs, Banner, Posts

KHẢO SÁT Ý KIẾN HỘI THẢO KHÍ CỤ CHỈNH NHA – DR. SETBON
26/5/2023

Công ty D.O.E xin phép khảo sát ý kiến Bác sĩ về hội thảo khí cụ chỉnh nha EF của Dr. Setbon với chủ đề:

“RỐI LOẠN CHỨC NĂNG Ở TRẺ EM VÀ ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP BẰNG KHÍ CỤ CHỈNH NHA”